Adayların Sınav Esnasında Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?

Tarafından   03/09/2017

Adayların Sınav Esnasında Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?

ÖSYM, bir çok alanda yerleştirme yapmak için sınavlar uygulamaktadır. ÖSYM uyguladığı sınavlar için kopyaya ve yolsuzluğa karşı büyük önlemler almaktadır. Sınava girecek olan adayların, sınav salonuna getirmesi yasak olan eşyalar bellidir. Adayın sınavda hangi hal ve hareketlerde bulunabileceği de kurallar ile belirlenmiştir. ÖSYM sınav esnasına uyulması kuralla konusunda çok hassastır. Örneğin, sınava girecek olan adayların yanlarında sınava giriş belgesi ve nüfuz cüzdanı bulunması zorunludur. Aday sınava giriş belgesini yanında almayı unuttu ve sınava gitti, sınav salonuna alınmayacaktır. Yada sınavı geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM’nin kuralları aşağıdaki gibidir.

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan KPDS Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Adayların sınava

 • çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla,
 • cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
 • silah vb. teçhizatla
 • girmeleri ve sınav süresince adayların,
 • birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
 • salondaki görevlilere soru sormaları,
 • birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
 • sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,
 • sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları,
 • başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri,
 • sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

sınav kurallarına aykırıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir